Залучення перекладачів у практиці кримінального правосуддя Британії. Огляд

Коли ми розглядаємо проблеми правового захисту в Україні, досвід інших країн може бути корисним не тільки для порівняння, але й для подальших роздумів. До вашої уваги стислий огляд принципів роботи перекладачів у Британії, які залучаються до співпраці у сфері кримінальної юстиції.

Право на перекладача є невід’ємною частиною права на справедливий суд. Принцип англійського загального права полягає в тому, що відповідач повинен розуміти висунуті проти нього звинувачення та вміти належним чином захищатися. Це право також закріплено в Європейській конвенції з прав людини.

Наразі послуги з перекладу надаються у відділках поліції та судах компанією «The Big Word», з якою уклало контракт Міністерство юстиції. Переклад мови жестів забезпечує Clarion UK company.

Перекладачі, що працюють у системі кримінального правосуддя, мають бути зареєстровані в Національному реєстрі державних перекладачів (NRPSI). NRPSI є незалежним, добровільним органом, його головна функція — забезпечення підтримки стандартів у професії на користь громадськості та перекладачів. NRPSI є неприбутковою організацією, яка повністю фінансується за рахунок реєстраційних зборів, що сплачують перекладачі за реєстрацію та присутність у реєстрі. Власне, реєстр є джерелом, де можна знайти відповідного перекладача.

Перекладачі у відділку поліції

Роль перекладача в поліцейській дільниці регулюється Code C of the Police and Criminal Evidence (PACE) 2019. Якщо для допиту підозрюваному або свідку потрібен перекладач або є необхідність у перекладі свідчення, поліція мусить організувати присутність такого фахівця.

Умови усного перекладу мають відповідати мінімальним вимогам, викладеним у Директиві 2010/64/ЄС Європейського парламенту: «якість усного та письмового перекладу, що надається, має бути достатньою для забезпечення справедливості судового розгляду, зокрема, гарантуючи, що підозрювані або обвинувачені знають справи проти них і можуть реалізувати своє право на захист».

Пункт 13.2 передбачає, що підозрюваний не може  бути допитаним, якщо не вжито заходів для того, щоб особа, яка здатна перекладати, допомогла підозрюваному у спілкуванні з представниками правоохоронних органів.

У випадку, коли особа робить заяву під час допиту, пункт 13.4 стверджує, що «перекладач мусить  записати заяву тією мовою, якою вона зроблена, особу запрошують підписати документ, а офіційний переклад англійською мовою має бути зроблений належним чином».

Code C також застосовується до підозрюваних, які погано чують або мають проблеми з мовленням і потребують перекладача чи іншої відповідної допомоги для ефективного спілкування.

Code F стосується опитування підозрюваних, які є не чують, не бачать або мають фізіологічні порушення мови. У таких випадках рекомендується зробити візуальний запис інтерв’ю.

Будь-які показання особи-свідка, якій важко розмовляти або розуміти англійську, мають бути записані іноземною мовою та підписані свідком. Такий документ включатиме декларацію, передбачену розділом 9(2)(b) Закону про кримінальне правосуддя 1967 року. У показах свідків для цілей розділу 5A(3)(a) і 5B Закону про магістратський суд 1980 року має бути заява свідка, а не переклад того, що він сказав — R v Raynor, Times Law Reports, 19 вересня 2000 р.

Якщо під час співбесіди між поліцією та свідком потрібен переклад, щоби записати показання свідка, суперінтендант (підполковник/майор) може дозволити продовжити термін утримання під вартою, щоби дати змогу  підготувати стенограму до пред’явлення обвинувачення — R (on the application of Wiles) v Chief Constable of the Hertfordshire Constabulary [2002] All ER (D) 263 Feb. Будь-які потенційні порушення PACE або Кодексів можуть означати, що докази можуть бути виключені відповідно до розділу 78 PACE.

Перекладач зобов’язаний дотримуватися конфіденційності: не розголошувати те, що почув під час консультації між підозрюваним та його законним представником. У справі Bozkurt v South Thames Magistrates’ Court [2002] R.T.R.15, суд постановив, що «на перекладача, який був присутній між клієнтом та його адвокатом, покладається обов’язок дотримуватися професійної конфіденційності”.

Судові документи

Під час підготовки документів до суду заяву іноземною мовою слід помістити в пакет свідчень свідків безпосередньо перед або після перекладу.

Перекладач як свідок у суді

Якщо обвинувачений був допитаний за участі перекладача, і є певні суперечки стосовно того, про що йшлося під час цієї бесіди, від перекладача будуть потрібні (показания) свідчення. Свідчення офіцера поліції у такій ситуації вважатимуться свідченням з чужих слів — Attard 43.Cr.App.R.90. Якщо перекладач, послугами якого користується відділок поліції, викликається в якості  свідка обвинувачення, то для суду треба запросити іншого перекладача.

Якщо перекладач зобов’язаний давати свідчення, йому або їй слід надати можливість підтвердити точність будь-якого запису допиту, на якому вони були присутні.

CPS (королівська прокуратура) несе відповідальність за оплату витрат перекладача, який відвідує суд для надання свідчень про те, що саме мало місце під час допиту підсудного.

Перекладач для свідка в суді

Свідок, якому важко розмовляти/ розуміти англійську, може давати свідчення в суді через перекладача. Сторона обвинувачення та захисту мають обов’язок організувати перекладачів для своїх свідків у суді.

Чи має перекладач для надання допомоги свідку бути допущений до участі у суді – вирішує суддя і йому не потрібно проводити конкретні запити щодо ступеню володіння свідками англійською мовою — R v Sharma [2006] 2 Cr.App.R.(S.) 63, CA.

Якщо для судового розгляду в магістратському суді потрібен перекладач, це слід зазначити у формі підготовки до ефективного судового розгляду в процесі проведення розслідування. У Королівському суді така вимога має бути зафіксована у формі PTPH системи CCDCS.

Якщо порушується питання щодо компетенції перекладача, слухання слід відкласти, щоби  можна було це з’ясувати. У справі R (за заявою Gashi) v Chief Adjudicator [2001] All ER (D) 262 (листопад) Адміністративний суд постановив, що «ненадання G компетентного перекладача становило процедурну помилку, враховуючи, що це було пов’язано із засобами, за допомогою яких можуть бути передані докази».

Перекладач має бути неупередженим. У Mitchell (1970) 114 S.J. 86, Апеляційний суд визнав, що найм перекладача, який був офіціантом у ресторані, де ймовірно, було вчинено правопорушення, був неправильним рішенням.

CPS несе відповідальність за забезпечення відповідної кваліфікації перекладача для виконання доручення, а також за те, що всі умови співпраці узгоджені до виконання завдання.

Перекладач відповідача в суді

Право підсудного на перекладача в суді закріплено статтею 6 Європейської конвенції з прав людини: «(3) кожен обвинувачений у кримінальному злочині має такі мінімальні права: (e) мати безкоштовну допомогу перекладача, якщо особа не розуміє або не розмовляє мовою, яка використовується в суді». Право не підлягає модифікації.

Стаття 6(3)(e) застосовується лише тоді, коли обвинувачений не розуміє або не розмовляє мовою, яка використовується в суді. Однак відповідачу не надається право вести провадження мовою, якою він/вона забажає — K v France (1984) 35 DR 203 at [8] — заявник, який розумів французьку, хотів вести свій захист бретонською мовою.

Якщо відповідач вимагає перекладача для перекладу судового процесу, суд зобов’язаний організувати явку та оплату незалежного перекладача. Якщо підсудних більше одного, кожен повинен мати окремого перекладача.

Важливо, щоб CPS підтримувала зв’язок із судом та поліцією, щоби переконатися, що суд усвідомлює необхідність незалежного перекладача та будь-якої іншої відповідної інформації, щоби можна було вибрати перекладача. Коли підсудний перебуває під вартою у відділку поліції в очікуванні магістратського суду, за організацію перекладача відповідає поліція.

Важливо, щоби перекладач, який використовується у відділку поліції або під час розслідування іншими слідчими органами, не залучався так само для перекладу в залі суду по цій же справі. Однак, якщо неможливо знайти іншого (наприклад, мова є рідкісною), Суд і всі сторони мають бути повідомлені про намір використовувати того ж перекладача для судового розгляду.

Огляд підготував стажер ЕЦПЛ Сергій Дикий в рамках ініціативи “Діалог безпеки”

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу line-2.jpg

Ініціатива «Діалог безпеки» впроваджується Freedom House Ukraine ЕЦПЛ ВОСТОК SOS Український інститут з прав людини

#гендернарівність

#діалогбезпеки#громадськийконтроль#правалюдини

#демократичнийцивільнийконтроль