Яким є ефективний демократичний контроль?

Міжнародний досвід демократичного нагляду за органами безпеки неможливо розглядати окремо від концепції безпеки.

“Батьки-засновники” структури європейської безпеки розуміли важливість поваги до суверенних прав держав (суверенітету), поваги до прав і свобод людей (прав людини) та безпеки в Європі, а також усвідомлювали зв’язок перелічених феноменів. На Конференції НБСЄ 1994 року в Будапешті держави-учасниці прийняли рішення про перетворення недостатньо ефективної організації зі співпраці НБСЄ на більш стратегічну та постійну структуру, відому сьогодні як Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Кожні п’ять років ЄС розробляє План дій у сфері безпеки, який є інструментом для поглиблення загального розуміння питань безпеки, визначення європейських пріоритетів і залучення європейських інституцій, інституцій на рівні держав-членів ЄС, а також громадських організацій Європи та держав-членів ЄС. План дій 2015-2020 визначав п’ять засадничих принципів, що є основою практичної діяльності та здійснення управління для усіх залучених сторін: 

  • повне дотримання основних прав: ЄС вважає повагу до основних прав важливим принципом у сфері гарантування безпеки держави та її громадян; 
  • підвищення прозорості, підзвітності та демократичного контролю: з погляду ЄС цей принцип підвищує довіру людей до держави та органів влади;
  • ефективніші застосування та реалізація наявних правових механізмів: держави-члени повинні поглиблювати взаємну довіру, використовувати інструменти та засоби транскордонного співробітництва. 
  • Платформи для експертної оцінки підтримують впровадження спільно розроблених стандартів якості;
  • більш злагоджений міжвідомчий і міжгалузевий підхід: наприклад, міграційні служби співпрацюють з поліцейськими підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та спецслужбами в питаннях боротьби з організованою злочинністю, такою як торгівля людьми, незаконний обіг наркотиків і зброї, або спеціалізовані ІКТ-компанії співпрацюють зі спеціальними підрозділами поліції, розвідкою та органами безпеки в питаннях кібербезпеки та запобігання кібератакам; 
  • об’єднання усіх внутрішніх і зовнішніх аспектів безпеки: врахування глобалізації злочинності та загроз безпеці. Країни ЄС повинні співпрацю-вати із сусідніми державами та їхніми інституціями, зокрема із судовою системою, поліцією і службами безпеки / розвідки.

ХХІ століття мало стати століттям людського прогресу й розвитку, миру та стабільності. Однак світовий порядок як ніколи далекий від цього. Нові виклики, що постали перед державами всіх континентів, вимагають гнучких і складних рішень

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу line-2.jpg

‼️Партнери ініціативи «Діалог безпеки» нагадують про можливості подання повідомлень про порушення прав людини на веб-ресурс https://www.dialohbezpeky.org/
Freedom House Ukraine
Експертний центр з прав людини
Восток SOS
Український інститут з прав людини
Виктор Чупров Сергій Іллюк @Олег Боднар
Ирина Ломкова
Vladimir Kytsenko
Оксана Крупий
Оля Ломоносова
Евгений Васильев
#діалогбезпеки #громадськийконтроль #правалюдини #ЕЦПЛ