“Регіональні платформи”: створюємо умови для прийняття колективних рішень

Партнери ініціативи «Ефективна співпраця громадянського суспільства з безпековими службами в Україні» презентували регіональні платформи у Львові, Херсоні, Дніпрі, Краматорську та Северодонецьку. Ми отримали зворотний зв’язок, почули думки представників всіх правоохоронних органів, а також — громадських організацій цих регіонів, і маємо колективне бачення того, якими мають бути платформи. Що далі?

Виконавчий директор ЕЦПЛ Віктор Чупров і координатор регіональної платформи у Северодонецьку Євген Васильєв підводять підсумки першого етапу роботи та планують майбутнє.

На фото: Презентація регіональних платформ у Краматорську

Віктор Чупров: Далі кожна безпекова служба делегує особу, яка матиме повноваження діяти та говорити від імені організації (відомства), матиме владні повноваження і добре орієнтується в питаннях підпорядкованого відомства. Також партнери ініціативи мають узгодити зі всіма учасниками текст положення, яке визначатиме механізми роботи кожної платформи, регламент і критерії інформації (звернень), яка стане предметом розгляду РП. Завдяки зустрічам в регіонах, нам вдалося побачити відмінності, які можуть обумовлювати тип проблем, з якими буде працювати той чи інший координатор.

Євген Васильєв: В залежності від місцевої специфіки кожна платформа буде включати додаткові критерії для звернень. Раз на місяць відбуватимуться зустрічі всіх учасників платформи для розгляду найбільш проблемних кейсів чи завдань та колективного прийняття рішень. Запуском платформи слід вважати той момент, коли представники всіх сторін підпишуть положення, і координатор платформ почне приймати звернення.

Звісно, що про це ми повідомимо через місцеві ЗМІ, контакти координаторів платформ  будуть оприлюднені для звернень громадян. Також скоро почне роботу сайт регіональних платформ, і кожна людина зможе скористатися необхідною інформацією.

Як виглядатиме регіональна платформа:

За потреби кожна платформа зможе долучити до своєї діяльності інших представників державних інституцій чи організацій громадянського суспільства.

Віктор Чупров: Під час презентацій в регіонах ми вкотре переконалися в тому, наскільки важлива регулярна міжвідомча комунікація і прямий контакт безпекових служб між собою. Водночас участь громадськості у роботі платформ дуже відповідальна: з одного боку, вона є джерелом інформації щодо резонансних та системних проблем у сфері захисту прав людини, а з другого — може об’єктивно оцінити якість їх вирішення. Тому ключовий меседж ініціативи «Ефективна співпраця громадянського суспільства з безпековими службами в Україні» — “Діалог безпеки”.

Головні завдання регіональних платформ:

Організація ефективного обміну інформацією між зазначеними інститутами та іншими регіональними платформами шляхом створення єдиної інформаційної системи

Організація прийому заявок про порушення прав людини, а також їх направлення до відповідного органу для реагування або винесення на розгляд регіональної платформи

Підвищення прозорості роботи та рівня довіри до безпекових служб, а також громадського контролю за станом реагування відповідних органів на виявлені факти порушень прав людини

Вдосконалення відомчих нормативно-правових актів державних інституцій, підпорядкованих різним міністерствам та відомствам, з метою налагодження ефективної комунікації та посилення захисту прав людини

Регулярне інформування громадськості та територіальної громади про результати роботи платформ.

Схема комунікації регіональної платформи з іншими суб’єктами через координатора:

Чи є за кордоном приклади створення проектів, які б поширювали практики громадянського контролю за роботою органів безпеки?

Віктор Чупров: Так, звісно, що є. Можемо згадати про досвід роботи місцевих комітетів Британії, які співпрацюють з поліцією для вирішення локальних проблем на рівні села або міста. Там є багато успішних історій розбудови довіри, коли ніхто не замовчував серйозних проблем, але й не робив з цього хайпу: те, що можна було вирішити на локальному рівні – вирішували на локальному рівні. Те, що вимагало співпраці на державному рівні — розглядалося на державному рівні.

На фото: Презентація регіональних платформ у Краматорську

Нагадаю слова Robin Seaword, Deputy Special Defence Adviser (Посольство Британії), який на презентації ініціативи «Ефективна співпраця громадянського суспільства з безпековими службами в Україні» звернув увагу присутніх на певні складнощі з перекладом ”Oversight ” (”здійснення контролю за”, ”нагляд”): «У пострадянських суспільствах «контроль» — це ”роби так, як тобі сказали”. Між тим, у євроатлантичному колі тлумачення слова ”Oversight ” відбувається в контексті розуміння ‘розбудови стосунків довіри’. Було б чудово, якби в Україні цей термин теж так перекладався», — зауважив Robin.

«Для того, щоб працювала довіра, треба навчити людей поводити себе таким чином, щоб їх поведінка викликала довіру, — продовжив Robin Seaword. — Громадянському суспільству треба навчатися цьому, а всім залученим міністерствам, структурам, відомствам слід навчитися делегувати повноваження на місцевий рівень. Зрозуміло, що це величезний крок в сторону від того, до чого історично звикли жителі пострадянського регіону. Але довіра вибудовується роками та десятиліттями. І ви вже стоїте на цьому шляху».

Ініціатива «Ефективна співпраця громадянського суспільства з безпековими службами в Україні» ставить за мету створення механізмів ефективного діалогу та горизонтальної взаємодії між громадянським суспільством і державними силовими органами. Мережа регіональних платформ має надати певну структуру для забезпечення цього діалогу.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу line-2.jpg

Freedom House Ukraine ЕЦПЛ ВОСТОК SOS Український інститут з прав людини

#діалогбезпеки#громадськийконтроль#правалюдини

#демократичнийцивільнийконтроль